•  
     

 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به نایلون استرچ برابر 60تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی آب اکسیژنه برابر 150تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده شیمیایی سیلیکات سدیم (نوبت دوم) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده شیمیایی سیلیکات سدیم (نوبت دوم)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی سیلیکات سدیم برابر 180تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی اسید سولفوریک با غلظت 96درصد، حداقل دانسیته 8/1گرم بر سانتی متر مکعب مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی شماره 210 برابر 420 تن که محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف که بصورت حمل با تانکر می باشد را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 • آگهی خرید کاغذ و اوراق باطله آگهی خرید کاغذ و اوراق باطله
  شركت محصولات كاغذي لطيف (سهامي خاص) بعنوان اولین و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع کاغذ تیشو(دستمال کاغذی) و پیشگام در حفظ محیط زیست، در نظردارد کاغذ باطله از طریق مذاکره مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی با تناژ حداقل 100تن خریداری نماید.